خانه
  آخرین مطالب  
  مطالب تصادفی  
  پربیننده ترین مطالب  
  کلمات مرتبط  

ورزشکاران خواب کافی داشته باشند زمان تمرین استرس نمی گیرندتحقیقات نشان داده است که خواب ناکافی با برهم زدن تعادل برخی از پارامترهای هورمونی و متابولیکی اصلی در خود اثرات مثبت ورزش را خنثی می کند.


لیزر موهای زائد

هایفوتراپی

  مراجع : pezeshkin.ir